Kalendarium 2018 roku

 

Zobacz też: » Kalendarium 2017 

Zobacz też: » Kalendarium 2016

Zobacz też: » Kalendarium 2015Zawiadomienia o walnym zebraniu członków PTA

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 213, działając na postawie § 23 Statutu Towarzystwa, 23 Statutu Towarzystwa, zawiadamia o zwołaniu na dzień 2 marca 2018 roku (piątek), na godz. 17.15 w Krakowie, ul. Gęsia 22A – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

    W proponowanym porządku obrad Zgromadzenia przewiduje się:

    1. Powitanie Zebranych.

    2. Wybór Przewodniczącego obrad.

    3. Przyjęcie porządku obrad.

    4. Wybór Sekretarza Walnego Zjazdu.

    5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

    6. Sprawozdanie Prezesa PTA, z działalności Towarzystwa za okres 2016-2018.

    7. Sprawozdanie Skarbnika PTA, z działalności finansowej za okres 2016-2018.

    8. Przyjęcie sprawozdania finansowego.

    9. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

    10. Przyjęcie sprawozdania Prezesa i ustępującego Zarządu.

    11. Dyskusja i głosowanie propozycji zmian w statucie Towarzystwa zgłaszanych na poprzednim Walnym Zebraniu, w tym propozycji wydłużenie kadencji Zarządu.

    12. Wybór władz PTA:

          - wybór Prezesa;

          - wybór Prezesa Elekta;

          - wybór Członków Zarządu;

          - wybór Członków Głównej Komisji Rewizyjnej;

          - wybór przedstawiciela PTA do Światowej Unii Angiologicznej.  

    13. Wolne wnioski.

    14. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. med. Rafał

Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
Marzec

Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
Kraków, 2-3.03.2018
angiolodzy.pl/
II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
Sekcji Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
"Obrzęki w onkologii"
Wrocław, 16-17.03.2018
limfo.icongress.pl
Kwiecień

XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Postępy w chirurgii naczyń"
Kazimierz Dolny, 20-22.04.2018
www.vascular2018.skolamed.pl


 

Czerwiec

IX Międzynarodowy Kongres
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
Lublin, 21-23.06.2018
www.ptf2018.skolamed.pl
 

 
Jednocześnie uprzejmie Państwa informuję, że osoby które uiściły opłatę członkowską za ostanie 3 lata mają możliwość otrzymania Certyfikatu przynależności do Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
e-mail: angio@angio.pl
Do deklaracji należy dołączyć dowód wpłaty składki członkowskiej.
Konto bankowe PTA (w formacie IBAN) 
64 1050 1230 1000 0023 1262 9187

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice
+ czytaj wicej

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej
II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
"Obrzęki w onkologii"
16-17.03.2018, Wrocław
+ czytaj wicej