Jak zostać członkiem PTA?

Statut Polskiego Towarzystwa Angiologicznego stanowi:

I. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy i cudzoziemcy - które popierają cele Towarzystwa oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji jego celów
II. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy lekarz oraz specjalista nauk podstawowych zainteresowany angiologią, który:
Zapraszamy do składania deklaracji członkowskich osobiście do Zarządów Oddziałów.
Jeśli oddziały terenowe nie zostały jeszcze utworzone, można składać deklaracje bezpośrednio do Zarządu Głównego. W takim wypadku wypełnione deklaracje (wzór do ściągnięcia powyżejj w formacie Portable Data Format) należy doręczyć osobiście,mailowo, listownie  na adres:


Kliknij na ikonkę i pobierz dokument
deklaracja członkowska do pobrania
 

Osoby, które uiściły opłatę członkowską zostaną uhonorowane Dyplomem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. 

 
Biuro Zarządu Głównego PTA

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa

email:angiologia.krakow@gmail.com
Do deklaracji należy dołączyć dowód wpłaty składki członkowskiej.
Konto bankowe PTA (w formacie IBAN)
64 1050 1230 1000 0023 1262 9187
ING Bank Śląski
Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice
+ czytaj wicej

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej
II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
"Obrzęki w onkologii"
16-17.03.2018, Wrocław
+ czytaj wicej