Jak zostać członkiem PTA?

Statut Polskiego Towarzystwa Angiologicznego stanowi:

I. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy i cudzoziemcy - które popierają cele Towarzystwa oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji jego celów
II. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy lekarz oraz specjalista nauk podstawowych zainteresowany angiologią, który:
Zapraszamy do składania deklaracji członkowskich osobiście do Zarządów Oddziałów.
Jeśli oddziały terenowe nie zostały jeszcze utworzone, można składać deklaracje bezpośrednio do Zarządu Głównego. W takim wypadku wypełnione deklaracje (wzór do ściągnięcia powyżejj w formacie Portable Data Format) należy doręczyć osobiście,mailowo, listownie  na adres:


Kliknij na ikonkę i pobierz dokument
deklaracja członkowska do pobrania
 

Osoby, które uiściły opłatę członkowską zostaną uhonorowane Dyplomem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. 

 
Biuro Zarządu Głównego PTA

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa

email:angio@angio.org.pl
Do deklaracji należy dołączyć dowód wpłaty składki członkowskiej.
Konto bankowe PTA (w formacie IBAN)
64 1050 1230 1000 0023 1262 9187
ING Bank Śląski
Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                     + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice
+ czytaj wicej

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej