Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych

Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych był ciekawą i owocną płaszczyzną do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy polskimi specjalistami różnych dziedzin zajmujących się chorobami naczyń krwionośnych. Współorganizowały go następujące towarzystwa naukowe.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
Polskie Towarzystwo Angiologiczne
Polskie Towarzystwo Radiologiczne
Sekcja Radiologii Interwencyjnej

Dyskusja dotyczyła na przykład porównania leczenia operacyjnego i endowaskularnego zwężeń tętnic dogłowowych. Zamieszczamy dwa ciekawe głosy w postaci streszczeń zjazdowych.

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz