II Konferencja PTA - Kazimierz Dolny n. Wisłą, 18-20 maja 2007

Program


18.05.2007 Piątek

 

13.00 przyjazd uczestników i rejestracja

14.00 – 15.00 lunch

15:15 – 16:45 otwarcie konferencji, sesja I

Tytuł sesji : Choroba nowotworowa jako czynnik ryzyka żylnych powikłań zakrzepowo – zatorowych, postępy w diagnostyce i leczeniu.

Prof. Krystyna ZawilskaChoroba nowotworowa jako czynnik ryzyka żylnych powikłań zakrzepowo – zatorowych (30 min)

Dr hab. Maciej Zaniewski, dr hab. Tomasz UrbanekProfilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej u chorych onkologicznych – interaktywna dyskusja przypadków (60 min)

16:45 – 17:00 przerwa kawowa

17:00 – 18:30 sesja II

Moderatorzy : prof. Piotr Andziak, prof. Zbigniew Rybak, prof. Aleksander Sieroń, prof. Wojciech Witkiewicz

Tytuł sesji : Choroba nowotworowa jako czynnik ryzyka żylnych powikłań zakrzepowo – zatorowych, postępy w diagnostyce i leczeniu.

Plakaty bronione (3min wystąpienia + 3 min dyskusji)

 1. Dziewięcioletnia obserwacja 121 chorych z filtrami założonymi do żyły głównej dolnej. Porównanie ze 120 chorymi z żylną chorobą zakrzepowo – zatorową leczonymi standardowo.

Bogdan Hajduk, Grzegorz Małek, Karina Oniszh, Janusz Burakowski, Witold Zbyszek Tomkowski (Warszawa)

 1. Ocena skuteczności leczenia i wtórnej profilaktyki zakrzepicy żył głębokich heparynami drobnocząsteczkowymi u chorych z chorobą nowotworową.

Zbigniew Krasiński, Ryszard Staniszewski, Rodryg Ramlau, Krzysztof Lewandowski, Grzegorz Oszkinis, Beata Krasińska, Marcin Gabriel, Wacław Majewski (Poznań)

 1. Ocena układu krzepnięcia u kobiet leczonych operacyjnie w raku jajnika.

Zbigniew Krasiński, Ryszard Staniszewski, Stefan Sajdak, Dariusz Szpurek, Beata Krasińska, Marcin Gabriel, Łukasz Dzieciuchowicz, Wacław Majewski (Poznań)

 1. Trombofilia w obserwacji jednego ośrodka.

Rafał Małecki, Krzysztof Gomułka, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. Znaczenie procesu nowotworowego e etiologii zakrzepicy żył narządowych oraz żył głębokich kończyn dolnych.

Gosk – Bierska I., Thatipelli M., Wysokińska E., Karnicki K., Wysokiński WE, McBane RD. (Wrocław)

 1. Choroby zapalne jelit jako czynnik ryzyka zakrzepicy żylnej.

Gosk – Bierska I., Thatipelli M., Wysokińska E., Karnicki K., Wysokiński WE, McBane RD. (Wrocław)

 1. Zakrzepowe zapalenie żył głębokich kończyn dolnych w obecności przeciwciał antyfosfolipidowych – 2 –letnia obserwacja.

Paweł Alexewicz, Joanna Kluz, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. Udrożnienie żyły głównej dolnej w odcinku poniżej żył nerkowych i obu żył biodrowych obustronnie po usunięciu czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej w odcinku pozawątrobowym w przypadku świeżej lub przebytej w ostatnim okresie zakrzepicy żył kończyny dolnej.

Jerzy A.Polański, Zbigniew Biejat, Małgorzata Polańska, Kazimierz A.Wardyn, Andrzej Borówka, Jacek Imiela, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski, Grzegorz Religa, Jacek Różański (Warszawa)

 1. Wyniki leczenia chorych z czopem nowotworowym w żyle głównej dolnej w raku nerki.

Jerzy A.Polański, Maciej Czaplicki, Ewa Koźmińska, Piotr Szalecki, Albert D.Gugała, Małgorzata Polańska, Andrzej Borkowski (Warszawa)

 1. Implantacja materiału sztucznego w rekonstrukcjach żyły głównej dolnej w przebiegu chorób nowotworowych.

Jerzy A.Polański, Zbigniew Biejat, Małgorzata Polańska, Artur Szubert, Henryk Kwiatkowski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski (Warszawa)

 1. Deep hypothermia with temporal extracorporeal circulation arrest in surgical treatment of neoplastic kidney tumors with tumor masses penetrating into inferior vena cava in a heart direction.

Jerzy Sadowski, Sławomir Wójcik, Karol Wierzbicki, Janusz Konstanty, Bogusław Kapelak, Rafał Drwiła, dorota Sobczyk Krzysztof Wróbel, Zygmunt Dobrowolski (Kraków)

 1. Zależność pomiędzy stężeniem w osoczu dimeru D, jako wykładnika fibrynolizy a stężeniem naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) jako znacznika angiogenezy u chorych na raka piersi.

Anna Łojko, Ewelina Hanschke, Zofia Turowiecka, Krystyna Zawilska, Mieczysław Komarnicki (Poznań)

 1. Zator tetnicy płucnej u chorych z niedoborem AT – seria trzech przypadków.

Małgorzata Dybowska, Renata Gralec, Paweł Kuca, Janusz Burakowski, Witold Tomkowski (Warszawa)

20:00 spotkanie towarzyskie – grill

 

19.05.2007 sobota

 

8:30 – 10.00 sesja III

Tytuł sesji: Owrzodzenie żylne podudzia

Program sesji

1. Damian Ziaja: Żylne owrzodzenie podudzia – od patofizjologii do leczenia /10 minut/

2. Przedstawienie i dyskusja przypadków klinicznych chorych z żylnym owrzodzeniem podudzia: /1h15 min/

Prowadzenie: Tomasz Urbanek

W dyskusji udział biorą: Grzegorz Biolik, Tomasz Drążkiewicz, Marcin Gabriel, Stanisław Molski, Marian Simka, Zbigniew Rybak, Jacek Wroński, Maciej Zaniewski oraz uczestnicy sesji

3. Tomasz Urbanek: Żylne owrzodzenie podudzia – co na to konsensus /10 min/

 

10:00 – 10:15 przerwa kawowa

10:15 – 11:45 sesja IV

Tytuł sesji : Wrzód żylny goleni. Diagnostyka i leczenie.

Moderatorzy : prof. Lech Cierpka, prof. Marek Gacko, prof. Piotr Gutowski, prof. Grzegorz Oszkinis

Prezentacja 7 min + 3 min dyskusja

 1. 20-letni mężczyzna z przewlekłą niewydolnością żylną lewej kończyny dolnej jako powikłaniem po flebotomii w okresie niemowlęcym.

Rafał Małecki, Joanna Kluz, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. Technika i kliniczne, bakteriologiczne i histopatologiczne wyniki wycinania przewlekłych owrzodzeń żylnych

Alfred Jerzy Meissner, Wojciech Jaśkowiak, Monika Prochorec, Maria Zaleska (Warszawa)

 1. Ocena wyników leczenia endoskopowego zaawansowanej przewlekłej niewydolności żylnej.

Tomasz Hamera, Andrzej Modrzejewski (Szczecin)

 1. Flebografia w kwalifikacji chorych hemodializowanych do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej.

Krzysztof Zagalski, Wojciech Wystrychowski, Tomasz Cierniak, Przemysław Pencak, Artur Caban, Lech Cierpka (Katowice)

 1. Dynamika zmian markerów aktywności zapalnej śródbłonka naczyniowego podczas terapii sulodeksydem owrzodzeń żylnych podudzi.

Małgorzata Gacka, Krzysztof Mastej, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. Zastosowanie autologicznego żelu płytkowo – fibrynowego w leczeniu ran przewlekłych.

Leszek Masłowski, Wojciech Witkiewicz, Daniel Kotschy, Justyna Przytulska, Mariusz Chodorowski, Aleksander Szachowicz, Wiesława Kwiatkowska (Wrocław)

 1. Zastosowanie larw Lucilla sericata w leczeniu ran przewlekłych.

Leszek Masłowski, Wojciech Witkiewicz, Ewa Zielińska, Justyna Przytulska, Aleksandra Szachowicz (Wrocław)

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:30 sesja V

Tytuł sesji : Jak leczyć pacjenta z miażdżycą – kontrowersje.

Moderatorzy : prof. Rafał Niżankowski i prof. Andrzej Cencora

13:30 – 14:45 lunch

14:45 – 16:15 sesja VI

Tytuł sesji : Pytanie i kontrowersje w leczeniu miażdżycy.

Moderatorzy : prof. Stanisław Głowiński, prof. Arkadiusz Jawień, prof. Jerzy Alfred Meissner, prof. Mieczysław Szostek

Prezentacja 7 min + 3 min dyskusja

 1. Rehabilitacja w miażdżycy tętnic kończyn dolnych – próba obiektywnej oceny wyników treningu marszowego na bieżni ruchomej.

Marek Durakiewicz, Krzysztof Mataczyński, Andrzej Molas, Robert Grajeta, Robert Partyka (Zamość)

 1. Wielokierunkowa ocena wpływu systematycznego leczenia zachowawczego na ukrwienie kończyn dolnych u chorych z miażdżyca zarostową tętnic.

Mikosiński J.; Lesiak T.; Brocki M.; Maziarz Z.; Tryniszewski W. (Warszawa)

 1. Białka HSP 60/65 w patogenezie miażdżycy zarostowej. Rola przewlekłego zakażenia niektórymi patogenami.

Maciej Rabczyński, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. Znaczenie pomiarów kompleksów intima – media (I-M) w tętnicach szyjnych w ocenie czynników ryzyka sercowo – naczyniowego u kobiet w okresie menopauzy

Mieczkowska J., Rymarz E., Terlecki P., Wroński J., Łopatyński J. (Lublin)

 1. Receptor dla wapnia zewnątrzkomórkowego (CaR) monocytów krwi obwodowej u osób z miażdżycą zarostową i makroangiopatią cukrzycową (doniesienie wstępne)

Rafał Małecki, Urszula Jakobsche, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 

16:15-16:30 przerwa kawowa

16:30-17:30 sesja VII

Tytuł sesji : Pytanie i kontrowersje w leczeniu miażdżycy.

Moderatorzy : prof. Andrzej Cencora, prof. Paweł Chęciński, prof. Andrzej Dorobisz

prof. Rafał Niżankowski

Plakaty bronione (3 min wystąpienie + 3 min dyskusja)

 

 1. Ustalenie roli genów kodujących białka PAR1 i PAR5 (homolog białka 14-3-3) w przebiegu i diagnostyce miażdzycy zarostowej u ludzi.

Katarzyna Skórkowska-Telichowska, Rafał Szymczak, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. Ocena wybranych czynników hemostatycznych u chorych poddanych zabiegom rewaskularyzacyjnym w odcinku aortalno – udowym.

Alexewicz P., Gosk-Bierska I., Małecki R., Barć R., Szyber P., Adamiec R. (Wrocław)

 1. Stężenie C-końcowego usieciowanego telopeptydu kolagenu typu I (CTX) u osób z miażdzycą zarostową i cukrzycą typu 2 powikłaną makroangiopatią.

Rałaf Małecki, Maciej Rabczyński, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnicy nerkowej i śledzionowej u 33-letniej kobiety z ciężkim nadciśnieniem tętniczym.

Joanna Kluz, Rafał Małecki, Paweł Alexewicz, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. Stężenie TGF-B u pacjentów z miażdżycą zarostową i makroangiopatią cukrzycową.

Bożena Sapian-Raczkowska, Rałaf Małecki, Małgorzata Gacka, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. O sporządzaniu homogenatu ściany naczyń krwionośnych.

Marek Gacko, Alicja Karwowska, Anna Worowska, Arkadiusz Wożniak (Białystok)

 1. Katepsyna a ściana tętniaka aorty.

Arkadiusz Woźniak, Marek Gacko, Radosław Łapiński, Anna Woronowska (Białystok)

 1. Ocena katywacji monocytów oraz ogólnoustrojowych wykładników zapalenia u chorych na cukrzycę z obwodową makroangiopatią.

Krzysztof Mastej, Rajmund Adamiec (Wrocław)

19:30 rejs statkiem po Wiśle

20:00 uroczysta kolacja – restauracja Hotelu SARP

 

20.05.2007 (niedziela)

 

8:30-10:00 sesja VIII

Panel : Zaburzenia naczynioruchowe :

- choroba i zespół Raynaud’a

- choroby zależne od układu współczulnego

Okrągły stół : prof. Rajmund Adamiec, dr Ewa Kaniowska, prof. Wacław Majewski, prof. Jacek Wroński

10:00-10:15 przerwa kawowa

10:15-11:45 sesja IX

Tytuł sesji : Zaburzenia naczynioruchowe :

- choroba i zespół Raynaud’a

- choroby zależne od układu współczulnego

 

Moderatorzy : prof. Waldemar Kostewicz, prof. Jerzy Michalak, prof. Maciej Skórski, prof. Ryszard Staniszewski

Prezentacja 7 min + 3 min dyskusja

 1. Udział endoteliny – 1 oraz wybranych cytokin w patogenezie fenomenu Raynaud.

Krzysztof Mastej, Wiesława Rychlik – Golema, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. Wpływ selekcji przedoperacyjnej na wyniki odległe torakoskopowej sympatektomii piersiowej w chorobie Raynaud’a.

Marek Winckiewicz, Michał Goran Stanisić, Wojciech Bućko, Krzysztof Wachał, Ryszard Staniszewski, Wacław Majewski (Poznań)

 1. Farmakologiczna sympatektomia piersiowa w zespole Raynaud.

Marek Motyka, Janusz Maczuch, Wojciech Pachelski (Bytom)

 1. Farmakologiczna sympatektomia piersiowa wskazania i wyniki.

Tomasz Wołoszko, Tomasz Ostrowski, Andrzej K.Małek, Mieczysław Szostek, Maciej Skórski, Magdalena Pawłowska, Andrzej Kański (Warszawa)

 1. Wczesne i odległe efekty leczenia hiperhydrozy rąk metodą sympatektomii.

Paweł Maga, Jarosław Kużdżał, Dariusz Wąsowski, Rafał Niżankowski (Kraków)

 1. Ocena układu współczulnego u pacjentów z objawem Raynaud.

Magdalena Koszewicz, Izabela Gosk –Bierska, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 1. Chemiczna sympatektomia lędźwiowa w leczeniu nadpotliwości stóp.

W. Raciborski, W. Hendiger, W.Staszkiewicz, M.Małka (Warszawa)

 1. Miejsce kapilaroskopii w diagnostyce fenomenu Raynaud.

Dorota Bednarska – Chabowska, Wiesława Rychlik – Golema, Rajmund Adamiec (Wrocław)

12:00 zakończenie zjazduDeklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz