II Konferencja PTA - Kazimierz Dolny n. Wisłą, 18-20 maja 2007

PRACE PRZYJĘTE DO PREZENTACJI USTNEJ 7 MIN + 3 MIN DYSKUSJ


 1. 20-letni mężczyzna z przewlekłą niewydolnością żylną lewej kończyny dolnej jako powikłaniem po flebotomii w okresie niemowlęcym.
  Rafał Małecki, Joanna Kluz, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 2. Technika i kliniczne, bakteriologiczne i histopatologiczne wyniki wycinania przewlekłych owrzodzeń żylnych
  Alfred Jerzy Meissner, Wojciech Jaśkowiak, Monika Prochorec, Maria Zaleska (Warszawa)

 3. Ocena wyników leczenia endoskopowego zaawansowanej przewlekłej niewydolności żylnej.
  Tomasz Hamera, Andrzej Modrzejewski (Szczecin)

 4. Flebografia w kwalifikacji chorych hemodializowanych do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej.
  Krzysztof Zagalski, Wojciech Wystrychowski, Tomasz Cierniak, Przemysław Pencak, Artur Caban, Lech Cierpka (Katowice)

 5. Dynamika zmian markerów aktywności zapalnej śródbłonka naczyniowego podczas terapii sulodeksydem owrzodzeń żylnych podudzi.
  Małgorzata Gacka, Krzysztof Mastej, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 6. Rehabilitacja w miażdżycy tętnic kończyn dolnych – próba obiektywnej oceny wyników treningu marszowego na bieżni ruchomej.
  Marek Durakiewicz, Krzysztof Mataczyński, Andrzej Molas, Robert Grajeta, Robert Partyka (Zamość)

 7. Wielokierunkowa ocena wpływu systematycznego leczenia zachowawczego na ukrwienie kończyn dolnych u chorych z miażdżyca zarostową tętnic.
  Mikosiński J.; Lesiak T.; Brocki M.; Maziarz Z.; Tryniszewski W. (Warszawa)

 8. Białka HSP 60/65 w patogenezie miażdżycy zarostowej. Rola przewlekłego zakażenia niektórymi patogenami.
  Maciej Rabczyński, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 9. Znaczenie pomiarów kompleksów intima – media (I-M) w tętnicach szyjnych w ocenie czynników ryzyka sercowo – naczyniowego u kobiet w okresie menopauzy
  Mieczkowska J., Rymarz E., Terlecki P., Wroński J., Łopatyński J. (Lublin)

 10. Receptor dla wapnia zewnątrzkomórkowego (CaR) monocytów krwi obwodowej u osób z miażdżycą zarostową i makroangiopatią cukrzycową (doniesienie wstępne)
  Rafał Małecki, Urszula Jakobsche, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 11. Udział endoteliny – 1 oraz wybranych cytokin w patogenezie fenomenu Raynaud.
  Krzysztof Mastej, Wiesława Rychlik – Golema, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 12. Wpływ selekcji przedoperacyjnej na wyniki odległe torakoskopowej sympatektomii piersiowej w chorobie Raynaud’a.
  Marek Winckiewicz, Michał Goran Stanisić, Wojciech Bućko, Krzysztof Wachał, Ryszard Staniszewski, Wacław Majewski (Poznań)

 13. Farmakologiczna sympatektomia piersiowa w zespole Raynaud.
  Marek Motyka, Janusz Maczuch, Wojciech Pachelski (Bytom)

 14. Farmakologiczna sympatektomia piersiowa wskazania i wyniki.
  Tomasz Wołoszko, Tomasz Ostrowski, Andrzej K.Małek, Mieczysław Szostek, Maciej Skórski, Magdalena Pawłowska, Andrzej Kański (Warszawa)

 15. Wczesne i odległe efekty leczenia hiperhydrozy rąk metodą sympatektomii.
  Paweł Maga, Jarosław Kużdżał, Dariusz Wąsowski, Rafał Niżankowski (Kraków)

 16. Ocena układu współczulnego u pacjentów z objawem Raynaud.
  Magdalena Koszewicz, Izabela Gosk –Bierska, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 17. Chemiczna sympatektomia lędźwiowa w leczeniu nadpotliwości stóp.
  W. Raciborski, W. Hendiger, W.Staszkiewicz, M.Małka (Warszawa)

 18. Miejsce kapilaroskopii w diagnostyce fenomenu Raynaud.
  Dorota Bednarska – Chabowska, Wiesława Rychlik – Golema, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 19. Zastosowanie autologicznego żelu płytkowo – fibrynowego w leczeniu ran przewlekłych.
  Leszek Masłowski, Wojciech Witkiewicz, Daniel Kotschy, Justyna Przytulska, Mariusz Chodorowski, Aleksander Szachowicz, Wiesława Kwiatkowska (Wrocław)

 20. Zastosowanie larw Lucilla sericata w leczeniu ran przewlekłych.
  Leszek Masłowski, Wojciech Witkiewicz, Ewa Zielińska, Justyna Przytulska, Aleksandra Szachowicz (Wrocław)Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz