Walne zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Angiologicznego


ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANGIOLOGICZNEGO

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbędzie się 
23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w Centrum Kongresowym Belvedere, ul. Droga do Białego 3, Zakopane.

I termin - godzina 18:00
II termin - godzina 18:30

Proponowany porządek obrad
1. Powitanie Zebranych
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz sekretarza Walnego Zgroadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad - głosowanie jawne
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Wniosków
6. Sprawozdanie Prezesa PTA prof. Waldemara Kostewicza z działalności Towarzystwa w kadencji 2014 - 2016 i przyjęcie nowych członków Towarzystwa.
7. Sprawozdanie Skarbnika PTA z działalności finansowej w kadencji 2014 - 2016
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - przyjęcie sprawozdania Prezesa
9. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTA
10. Wybór władz PTA na kadencję 2016 - 2018
Wybór Prezesa Elekta w kadencji 2018 - 2020
Wybór członków nowego Zarządu Głównego
Wybór Komisji Rewizyjnej
Wybór przedstawiciela PTA do Światowej Unii Angiologicznej
11. Propozycja zmian w Statucie Towarzystwa - referuje prof. Rafał Niżankowski
12. Sprawy bieżące, wnioski formalne
13. Zamknięcie Zebrania 
 
                                                                                  

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej
II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
"Obrzęki w onkologii"
16-17.03.2018, Wrocław