Walne zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Angiologicznego


ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANGIOLOGICZNEGO

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbędzie się 
23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w Centrum Kongresowym Belvedere, ul. Droga do Białego 3, Zakopane.

I termin - godzina 18:00
II termin - godzina 18:30

Proponowany porządek obrad
1. Powitanie Zebranych
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz sekretarza Walnego Zgroadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad - głosowanie jawne
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Wniosków
6. Sprawozdanie Prezesa PTA prof. Waldemara Kostewicza z działalności Towarzystwa w kadencji 2014 - 2016 i przyjęcie nowych członków Towarzystwa.
7. Sprawozdanie Skarbnika PTA z działalności finansowej w kadencji 2014 - 2016
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - przyjęcie sprawozdania Prezesa
9. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTA
10. Wybór władz PTA na kadencję 2016 - 2018
Wybór Prezesa Elekta w kadencji 2018 - 2020
Wybór członków nowego Zarządu Głównego
Wybór Komisji Rewizyjnej
Wybór przedstawiciela PTA do Światowej Unii Angiologicznej
11. Propozycja zmian w Statucie Towarzystwa - referuje prof. Rafał Niżankowski
12. Sprawy bieżące, wnioski formalne
13. Zamknięcie Zebrania 
 
                                                                                  

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz