II Konferencja PTA - Kazimierz Dolny n. Wisłą, 18-20 maja 2007

PRACE PRZYJĘTE DO SESJI PLAKATOWEJ + PLAKAT BRONIONY 3 MIN PREZENTACJA I 3 MIN DYSKUSJA


 1. Dziewięcioletnia obserwacja 121 chorych z filtrami założonymi do żyły głównej dolnej. Porównanie ze 120 chorymi z żylną chorobą zakrzepowo – zatorową leczonymi standardowo.
  Bogdan Hajduk, Grzegorz Małek, Karina Oniszh, Janusz Burakowski, Witold Zbyszek Tomkowski (Warszawa)

 2. Ocena skuteczności leczenia i wtórnej profilaktyki zakrzepicy żył głębokich heparynami drobnocząsteczkowymi u chorych z chorobą nowotworową.
  Zbigniew Krasiński, Ryszard Staniszewski, Rodryg Ramlau, Krzysztof Lewandowski, Grzegorz Oszkinis, Beata Krasińska, Marcin Gabriel, Wacław Majewski (Poznań)

 3. Ocena układu krzepnięcia u kobiet leczonych operacyjnie w raku jajnika.
  Zbigniew Krasiński, Ryszard Staniszewski, Stefan Sajdak, Dariusz Szpurek, Beata Krasińska, Marcin Gabriel, Łukasz Dzieciuchowicz, Wacław Majewski (Poznań)

 4. Trombofilia w obserwacji jednego ośrodka.
  Rafał Małecki, Krzysztof Gomułka, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 5. Znaczenie procesu nowotworowego e etiologii zakrzepicy żył narządowych oraz żył głębokich kończyn dolnych.
  Gosk – Bierska I., Thatipelli M., Wysokińska E., Karnicki K., Wysokiński WE, McBane RD. (Wrocław)

 6. Choroby zapalne jelit jako czynnik ryzyka zakrzepicy żylnej.
  Gosk – Bierska I., Thatipelli M., Wysokińska E., Karnicki K., Wysokiński WE, McBane RD. (Wrocław)

 7. Zakrzepowe zapalenie żył głębokich kończyn dolnych w obecności przeciwciał antyfosfolipidowych – 2 –letnia obserwacja.
  Paweł Alexewicz, Joanna Kluz, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 8. Udrożnienie żyły głównej dolnej w odcinku poniżej żył nerkowych i obu żył biodrowych obustronnie po usunięciu czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej w odcinku pozawątrobowym w przypadku świeżej lub przebytej w ostatnim okresie zakrzepicy żył kończyny dolnej.
  Jerzy A.Polański, Zbigniew Biejat, Małgorzata Polańska, Kazimierz A.Wardyn, Andrzej Borówka, Jacek Imiela, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski, Grzegorz Religa, Jacek Różański (Warszawa)

 9. Wyniki leczenia chorych z czopem nowotworowym w żyle głównej dolnej w raku nerki.
  Jerzy A.Polański, Maciej Czaplicki, Ewa Koźmińska, Piotr Szalecki, Albert D.Gugała, Małgorzata Polańska, Andrzej Borkowski (Warszawa)

 10. Implantacja materiału sztucznego w rekonstrukcjach żyły głównej dolnej w przebiegu chorób nowotworowych.
  Jerzy A.Polański, Zbigniew Biejat, Małgorzata Polańska, Artur Szubert, Henryk Kwiatkowski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski (Warszawa)

 11. Deep hypothermia with temporal extracorporeal circulation arrest in surgical treatment of neoplastic kidney tumors with tumor masses penetrating into inferior vena cava in a heart direction.
  Jerzy Sadowski, Sławomir Wójcik, Karol Wierzbicki, Janusz Konstanty, Bogusław Kapelak, Rafał Drwiła, dorota Sobczyk Krzysztof Wróbel, Zygmunt Dobrowolski (Kraków)

 12. Zależność pomiędzy stężeniem w osoczu dimeru D, jako wykładnika fibrynolizy a stężeniem naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) jako znacznika angiogenezy u chorych na raka piersi.
  Anna Łojko, Ewelina Hanschke, Zofia Turowiecka, Krystyna Zawilska, Mieczysław Komarnicki (Poznań)

 13. Zator tetnicy płucnej u chorych z niedoborem AT – seria trzech przypadków.
  Małgorzata Dybowska, Renata Gralec, Paweł Kuca, Janusz Burakowski, Witold Tomkowski (Warszawa)

 14. Ustalenie roli genów kodujących białka PAR1 i PAR5 (homolog białka 14-3-3) w przebiegu i diagnostyce miażdzycy zarostowej u ludzi.
  Katarzyna Skórkowska-Telichowska, Rafał Szymczak, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 15. Ocena wybranych czynników hemostatycznych u chorych poddanych zabiegom rewaskularyzacyjnym w odcinku aortalno – udowym.
  Alexewicz P., Gosk-Bierska I., Małecki R., Barć R., Szyber P., Adamiec R. (Wrocław)

 16. Stężenie C-końcowego usieciowanego telopeptydu kolagenu typu I (CTX) u osób z miażdzycą zarostową i cukrzycą typu 2 powikłaną makroangiopatią.
  Rałaf Małecki, Maciej Rabczyński, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 17. Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnicy nerkowej i śledzionowej u 33-letniej kobiety z ciężkim nadciśnieniem tętniczym.
  Joanna Kluz, Rafał Małecki, Paweł Alexewicz, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 18. Stężenie TGF-B u pacjentów z miażdżycą zarostową i makroangiopatią cukrzycową.
  Bożena Sapian-Raczkowska, Rałaf Małecki, Małgorzata Gacka, Rajmund Adamiec (Wrocław)

 19. O sporządzaniu homogenatu ściany naczyń krwionośnych.
  Marek Gacko, Alicja Karwowska, Anna Worowska, Arkadiusz Wożniak (Białystok)

 20. Katepsyna a ściana tętniaka aorty.
  Arkadiusz Woźniak, Marek Gacko, Radosław Łapiński, Anna Woronowska (Białystok)

 21. Ocena katywacji monocytów oraz ogólnoustrojowych wykładników zapalenia u chorych na cukrzycę z obwodową makroangiopatią.
  Krzysztof Mastej, Rajmund Adamiec (Wrocław)Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz