III Międzynarodowy Kongres Towarzystw Naczyniowych w Mikołajkach

Streszczenia


Podczas konferencji prace będą prezentowane w formie wystąpienia z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

Termin nadsyłania streszczeń upływa 15.02.2008 r. Streszczenia będą przyjmowane na płytach CD-R wraz z opisem (streszczenie powinno mieć formę odrębnego dokumentu tekstowego „doc”)

Egzemplarz gotowy do reprodukcji powinien składać się z dwóch stron: na stronie pierwszej należy umieścić imiona i nazwiska autorów, tytuł pracy, nazwę i adres ośrodka z którego pochodzi, natomiast na stronie drugiej należy umieścić tekst streszczenia (bez nazwy ośrodka).

Wszystkie marginesy powinny mieć 2,5 cm, podwójny odstęp pomiędzy wierszami, czcionkę Times New Roman 12 pkt. Do każdej płyty powinien być dołączony wydruk streszczenia.

Płyty oraz wydruki proszę przesłać pod adres:
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-902 Bytom Al. Legionów 10
tel. 0 32 3964200 fax 032 3964243
e-mail : klinikanaczyniowabytom@poczta.onet.pl

Sekretariat Zjazdu: Urszula Wawrzynkowska
e-mail: uwawrzyn@ak.am.wroc.pl
e-mail: atd@vassurg.am.wroc.pl

Termin zgłaszania uczestnictwa: 31.01.2008

Termin zgłaszania prac i przesyłania streszczeń: 15.02.200

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz