III Międzynarodowy Kongres Towarzystw Naczyniowych w Mikołajkach

Streszczenia


Podczas konferencji prace będą prezentowane w formie wystąpienia z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

Termin nadsyłania streszczeń upływa 15.02.2008 r. Streszczenia będą przyjmowane na płytach CD-R wraz z opisem (streszczenie powinno mieć formę odrębnego dokumentu tekstowego „doc”)

Egzemplarz gotowy do reprodukcji powinien składać się z dwóch stron: na stronie pierwszej należy umieścić imiona i nazwiska autorów, tytuł pracy, nazwę i adres ośrodka z którego pochodzi, natomiast na stronie drugiej należy umieścić tekst streszczenia (bez nazwy ośrodka).

Wszystkie marginesy powinny mieć 2,5 cm, podwójny odstęp pomiędzy wierszami, czcionkę Times New Roman 12 pkt. Do każdej płyty powinien być dołączony wydruk streszczenia.

Płyty oraz wydruki proszę przesłać pod adres:
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-902 Bytom Al. Legionów 10
tel. 0 32 3964200 fax 032 3964243
e-mail : klinikanaczyniowabytom@poczta.onet.pl

Sekretariat Zjazdu: Urszula Wawrzynkowska
e-mail: uwawrzyn@ak.am.wroc.pl
e-mail: atd@vassurg.am.wroc.pl

Termin zgłaszania uczestnictwa: 31.01.2008

Termin zgłaszania prac i przesyłania streszczeń: 15.02.200

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice
+ czytaj wicej

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej
II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
"Obrzęki w onkologii"
16-17.03.2018, Wrocław
+ czytaj wicej