III Międzynarodowy Kongres Towarzystw Naczyniowych w Mikołajkach

Miejsce obrad


11-730 Mikołajki, Hotel GOŁĘBIEWSKI***** ul. Mrągowska 34
www.golebiewski.pl

Zgłoszenia uczestnictwa i opłaty - Konieczna terminowa rejestracja.

OPŁATY HOTELOWE - Hotel GOŁĘBIEWSKI *****
pokój 2-os = 395 zł/doba,
pokój 1-os = 320 zł / doba,
apartament =750 zł /doba (ceny ze śniadaniem)

OPŁATY KONGRESOWE
Opłata za uczestnictwo obejmuje: materiały zjazdowe, kolację, obiady, bankiet, imprezę plenerową, przerwy kawowe
dla członków Towarzystwa - 700 PLN
dla pozostałych uczestników - 800 PLN
dla osób towarzyszących - 740 PLN (w tym wycieczka)

Opłaty od uczestników będą przyjmowane na konto bankowe (PTCHN):

Raiffeisen Bank 04175010770000000001104209

Wszelkie dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Za uczestnictwo w Kongresie będą przyznane punkty edukacyjne.

Kurs z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta w radiologii zabiegowej
miejsce: Hotel Gołębiewski, Mikołajki
Organizator: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
termin: 20 – 23 kwietnia 2008 r.

Stosowanie promieniowania jonizującego w medycynie wiąże się nie tylko z narażeniem personelu wykonującego zabiegi i badania, ale również z narażeniem pacjentów poddawanych procedurom radiologicznym. Narażenie medyczne stanowi obecnie około 25% średniej dawki rocznej otrzymywanej przez statystycznego mieszkańca Polski. Coraz powszechniejsza dostępność technologii radiologicznych może prowadzić do jeszcze większego udziału narażenia medycznego w dawce populacyjnej. Jedną z możliwości spowolnienia tempa tego wzrostu jest objęcie szkoleniem z zakresu ochrony radiologicznej personelu wykonującego i nadzorującego wykonywanie badań i zabiegów leczniczych.

Konieczność takich szkoleń określona została w art. 33i ustawy z 29.11.2000 r Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 42, poz. 276). Natomiast szczegółowe zasady prowadzenia takich szkoleń zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2005, nr 194, poz. 1625).

Paragraf 5, ust. 1 rozporządzenia nakłada obowiązek ustawicznego kształcenia lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej. Kształcenie to kończy się egzaminem testowym, co potwierdzone jest certyfikatem ważnym przez okres 5 lat.

Zgodnie z §56 powyższego rozporządzenia wymienione wyżej osoby są zobowiązane do uzyskania stosownego certyfikatu do dnia 31.12.2008 r.

Koszt kursu: 400,00 zł (nie obejmuje zakwaterowania) Informację nt. uczestnictwa w kursie można otrzymać w Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (tel. 0425314509, email: kursy@kcor.gov.pl).

Rejestracja uczestników odbywać się będzie drogą elektroniczną ze strony internetowej
www.kcor.gov.pl.Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA


IV Dolnośląska Konferencja  Angio-Diabetologiczna:
"Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy cz. II"
11.03.2017, Wrocław
+ czytaj więcej

V Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią
"Praktyka trudniejsza od wytycznych..."
* 10.03.2017r, Gdańsk
* 11.03.2017r, Bydgoszcz
* 24.03.2017r, Białystok
* 31.03.2017r, Rzeszów
* 01.04.2017r, Kraków
* 08.04.0217r, Warszawa
* 12.05.2017r, Szczecin
* 13.05.2017r, Poznań
* 26.05.2017r, Zielona Góra
* 27.05.0217r, Wrocław
* 02.06.2017r, Lublin
* 03.06.2017r, Kielce
* 01.09.2017r, Łódź
* 02.09.2017r, Olsztyn
* 27.10.2017r, Katowice
* 28.10.2017r, Opole
+ czytaj wicej

VI Konferencja Czasopisma
"Clinical Diabetology"
23-24.06.2017r, Warszawia
+ czytaj wicej

XII Polskie Dni Naczyniowe
Kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych
16.09.2017r, Katowice
+ czytaj wicej

V Konferencja Czasopisma
"Acta Angiologica"
29-30.09.2017r, Gdynia
+ czytaj wicej

IX Konferencja
"Choroby Serca i Naczyń"
7-9.12.2017r, Sopot
+ czytaj wicej
II Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
"Obrzęki w onkologii"
16-17.03.2018, Wrocław
+ czytaj wicej