III Międzynarodowy Kongres Towarzystw Naczyniowych w Mikołajkach


23 - 26 kwietnia 2008 r.
H O T E L GOŁĘBIEWSKI****

Komunikat I

Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Podtrzymując tradycję spotkań naukowych w imieniu Prezesów Polskich Towarzystw Naczyniowych i ich Zarządów mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na III Kongres Towarzystw Naczyniowych, który odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2008 roku w Mikołajkach.

Prezesi Polskich Towarzystw Naczyniowych, po konsultacjach ze swoimi Zarządami postanowili zaproponować następującą tematykę III Kongresu:

Ponadto przewidywana jest możliwość zorganizowania sesji naukowych poświęconym postępom w naukach medycznych.

 

Program ramowy

Dzień pierwszy 23 kwietnia

Od 11.00

Przyjazd uczestników i rejestracja

15.00 - 17.15

Otwarcie oraz sesja naukowa

17.15 - 18.30

Wykłady gości kongresu

Od 19.00

Kolacja

Dzień drugi 24 kwietnia

08.30 - 13.15

Sesje naukowe i satelitarne

13.15 - 14.15

Obiad

14.15 - 16.15

Sesje naukowe i satelitarne

17.00 - 19.00

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz

17.00 - 19.00

Zebranie Sekcji Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

19.30

Uroczysty bankiet

Dzień trzeci 25 kwietnia

08.30 - 13.30

Sesje naukowe i satelitarne

13.30 - 14.30

Obiad

14.30 - 16.00

Sesje naukowe i satelitarne

17.00 - 19.00

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

20.00

Impreza plenerowa

Dzień czwarty 26 kwietnia

8.30 – 14.00

wykłady i sesje naukowe oraz zamknięcie Kongresu

Prezes PTA

Prezes PTCHN

Prezes Sekcji Radiologii Zabiegowej

Marek Motyka

Andrzej T.Dorobisz

Tomasz Jargiełło

Dzień pierwszy 23 kwietnia

Od 11.00

Przyjazd uczestników i rejestracja

15.00 - 17.15

Otwarcie oraz sesja naukowa

17.15 - 18.30

Wykłady gości kongresu

Od 19.00

Kolacja

Dzień drugi 24 kwietnia

08.30 - 13.15

Sesje naukowe i satelitarne

13.15 - 14.15

Obiad

14.15 - 16.15

Sesje naukowe i satelitarne

17.00 - 19.00

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz

17.00 - 19.00

Zebranie Sekcji Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

19.30

Uroczysty bankiet

Dzień trzeci 25 kwietnia

08.30 - 13.30

Sesje naukowe i satelitarne

13.30 - 14.30

Obiad

14.30 - 16.00

Sesje naukowe i satelitarne

17.00 - 19.00

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

20.00

Impreza plenerowa

Dzień czwarty 26 kwietnia

8.30 – 14.00

wykłady i sesje naukowe oraz zamknięcie Kongresu

 

Prezes PTA

Prezes PTCHN

Prezes Sekcji Radiologii Zabiegowej

Marek Motyka

Andrzej T.Dorobisz

Tomasz Jargiełło

Streszczenia

Podczas konferencji prace będą prezentowane w formie wystąpienia z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

Termin nadsyłania streszczeń upływa 15.02.2008 r. Streszczenia będą przyjmowane na płytach CD-R wraz z opisem (streszczenie powinno mieć formę odrębnego dokumentu tekstowego „doc”)

Egzemplarz gotowy do reprodukcji powinien składać się z dwóch stron: na stronie pierwszej należy umieścić imiona i nazwiska autorów, tytuł pracy, nazwę i adres ośrodka z którego pochodzi, natomiast na stronie drugiej należy umieścić tekst streszczenia (bez nazwy ośrodka).

Wszystkie marginesy powinny mieć 2,5 cm, podwójny odstęp pomiędzy wierszami, czcionkę Times New Roman 12 pkt. Do każdej płyty powinien być dołączony wydruk streszczenia.

Płyty oraz wydruki proszę przesłać pod adres:
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-902 Bytom Al. Legionów 10
tel. 0 32 3964200 fax 032 3964243
e-mail : klinikanaczyniowabytom@poczta.onet.pl

Sekretariat Zjazdu: Urszula Wawrzynkowska
e-mail: uwawrzyn@ak.am.wroc.pl
e-mail: atd@vassurg.am.wroc.pl

Termin zgłaszania uczestnictwa: 31.01.2008

Termin zgłaszania prac i przesyłania streszczeń: 15.02.2008

Organizatorzy

Komitet organizacyjny

 • Andrzej T. Dorobisz

 • Marek Motyka

 • Tomasz Jargiełło

 • Piotr Andziak

 • Piotr Gutowski

 • Artur Milnerowicz

 • Paweł Chudoba

 • Dariusz Janczak

 • Grzegorz Kałuża

 • Krzysztof Korta

 • Stanisław Pawłowski

 • Dariusz Patrzałek

 • Artur Pupka

 • Artur Ruciński

 • Jan Skóra

 • Przemysław Szyber

Komitet Naukowy

 • Rajmund Adamiec

 • Andrzej Cencora

 • Lech Cierpka

 • Aldona Dębińska-Kieć

 • Marek Gacko

 • Stanisław Głowiński

 • Piotr Gutowski

 • Tomasz Jargiełło

 • Waldemar Kostewicz

 • Wacław Majewski

 • Marek Maruszyński

 • Marek Motyka

 • Wojciech Noszczyk

 • Grzegorz Oszkinis

 • Olgierd Rowiński

 • Aleksander Sieroń

 • Ryszard Staniszewski

 • Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

 • Mieczysław Szostek

 • Wojciech Witkiewicz

 • Maciej Zaniewski

 • Krystyna Zawilska

 • Piotr Andziak

 • Paweł Chęciński

 • Piotr Ciostek

 • Andrzej T. Dorobisz

 • Zbigniew Gałązka

 •  

 • Arkadiusz Jawień

 • Janusz Kłoczko

 • Zygmunt Mackiewicz

 • Jerzy Michalak

 • Stanisław Molski

 • Rafał Niżankowski

 • Waldemar Olszewski

 • Jerzy Polański

 • Zbigniew Rybak

 • Maciej Skórski

 • Walerian Staszkiewicz

 • Jacek Szmidt

 • Piotr Szyber

 • Jacek Wroński

 • Stanisław Zapalski

 • Krzysztof Ziaja

Miejsce obrad

11-730 Mikołajki, Hotel GOŁĘBIEWSKI***** ul. Mrągowska 34
www.golebiewski.pl

Zgłoszenia uczestnictwa i opłaty - Konieczna terminowa rejestracja.

OPŁATY HOTELOWE - Hotel GOŁĘBIEWSKI *****
pokój 2-os = 395 zł/doba,
pokój 1-os = 320 zł / doba,
apartament =750 zł /doba (ceny ze śniadaniem)

OPŁATY KONGRESOWE
Opłata za uczestnictwo obejmuje: materiały zjazdowe, kolację, obiady, bankiet, imprezę plenerową, przerwy kawowe
dla członków Towarzystwa - 700 PLN
dla pozostałych uczestników - 800 PLN
dla osób towarzyszących - 740 PLN (w tym wycieczka)

Opłaty od uczestników będą przyjmowane na konto bankowe (PTCHN):

Raiffeisen Bank 04175010770000000001104209

Wszelkie dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Za uczestnictwo w Kongresie będą przyznane punkty edukacyjne.

Kurs z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta w radiologii zabiegowej
miejsce: Hotel Gołębiewski, Mikołajki
Organizator: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
termin: 20 – 23 kwietnia 2008 r.

Stosowanie promieniowania jonizującego w medycynie wiąże się nie tylko z narażeniem personelu wykonującego zabiegi i badania, ale również z narażeniem pacjentów poddawanych procedurom radiologicznym. Narażenie medyczne stanowi obecnie około 25% średniej dawki rocznej otrzymywanej przez statystycznego mieszkańca Polski. Coraz powszechniejsza dostępność technologii radiologicznych może prowadzić do jeszcze większego udziału narażenia medycznego w dawce populacyjnej. Jedną z możliwości spowolnienia tempa tego wzrostu jest objęcie szkoleniem z zakresu ochrony radiologicznej personelu wykonującego i nadzorującego wykonywanie badań i zabiegów leczniczych.

Konieczność takich szkoleń określona została w art. 33i ustawy z 29.11.2000 r Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 42, poz. 276). Natomiast szczegółowe zasady prowadzenia takich szkoleń zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2005, nr 194, poz. 1625).

Paragraf 5, ust. 1 rozporządzenia nakłada obowiązek ustawicznego kształcenia lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej. Kształcenie to kończy się egzaminem testowym, co potwierdzone jest certyfikatem ważnym przez okres 5 lat.

Zgodnie z §56 powyższego rozporządzenia wymienione wyżej osoby są zobowiązane do uzyskania stosownego certyfikatu do dnia 31.12.2008 r.

Koszt kursu: 400,00 zł (nie obejmuje zakwaterowania) Informację nt. uczestnictwa w kursie można otrzymać w Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (tel. 0425314509, email: kursy@kcor.gov.pl).

Rejestracja uczestników odbywać się będzie drogą elektroniczną ze strony internetowej
www.kcor.gov.pl.

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz